Onze werkwijze

Dagritme

Een vaste dagindeling geeft een kind een veilig en vertrouwd gevoel. Om het verloop van de dag voor de kinderen inzichtelijk te maken werk ik met pictogrammen. Op deze manier kunnen zij zien hoe ver de dag gevorderd is en welke activiteiten er op het programma staan.

Naast de dagritme pictogrammen worden er per opvang dag foto’s van de aanwezige kinderen opgehangen. Zo is het voor iedereen duidelijk welke kinderen er die dag zijn.

7:00 – 9:00Brengen kinderen.
Uitzwaaien papa en/of mama (vast ritueel).
Kinderen gaan vrij spelen.
8:00Gezamenlijk ontbijt voor de kinderen die nog niet ontbeten hebben.
9:00Zing, vertel/voorleesmoment.
9:30Fruit en drinken.
10:00Gezamenlijke activiteit gevolgd door vrij spelen.
11:15Gezamenlijk opruimen.
11:30Lunch.
12:30 – 13:00De kinderen die ‘s middags slapen gaan nu naar bed
Afhankelijk van wat de “grote” kinderen willen een activiteit of vrij spelen
14:30 – 15:00De kinderen worden uit bed gehaald.
15:15Drinken met een tussendoortje.
15:30Vrij spelen.
16:30Warme maaltijd voor de kinderen die na 17:30 worden opgehaald.
Kinderen die voor 17:30 worden opgehaald mogen een filmpje kijken en krijgen nog iets licht verteerbaars.
17:00 – 19:00De kinderen worden weer opgehaald.
10:00
13:00
16:00
Vaste verschoonmomenten, wanneer nodig worden de kinderen eerder verschoond.

Voor baby’s wordt het ritme van thuis aangehouden.

© COPYRIGHT - BABY EN PEUTER OPVANG DRIBBEL